Untitled

Organisasjoner

fadder.euinfo.no omhandler forskjellige aspekter angående barns rettigheter og fadderordninger. Mange artikler om barns rettigheter i fattige land samt artikler om plikter/muligheter hvis man er fadder.