Untitled

Båter og utstyr

Enzytron – Fjerner Dieseldyr
Enzytron er en drivstofftilsetning som idag benyttes innenfor bl.a. skipsfart, veitransport, landbruk og på fritidsbåter.

Det ble opprinnelig utviklet for å fjerne slam av mikroorganismer (dieseldyr) fra rør og tanker.
Dieseldyr